Sjöräddningssällskapet - Ingå sjöräddare

Stöd verksamheten

Räddningsbåten Pv Fagerö med besättning dejourerar dygnet runt under säsongen. Fast vi arbetar helt frivilligt och ingen lön betalas för arbetet, stiger räddningsverksamhetens kostnader till tiotusentals euro per år vilket täcks av FSRF Ingå Sjöräddare. Därför är det utomstående finansiella stödet viktigt för oss.

Sponsorering

Som alternativ har t.ex. företag möjligheten att sponsorera vår verksamhet. Som sponsor har ditt företag möjligheten att få företagets logo på räddningsbåtens sida samt på våra internetsidor.

Ifall du är intresserad av att stöda eller sponsorera vår verksamhet, var vänlig och kontakta föreningens ordförande.