Sjöräddningssällskapet - Ingå sjöräddare

Trossen

Det är alltid gratis att bli räddad till livet till sjöss för hjälptagaren. Om det inte finns fara för människoliv, är det båtens ägare som står för kostnaderna för räddandet av en båt som överraskande slutat fungera.

Medlemskapet i Trossen inom Finlands Sjöräddningssällskap garanterar en kostnadsfri hjälp också för båten! Tjänsten täcker reparationerna till sjöss eller bogserandet av båten till närmaste skyddshamn. Vid behov hjälper vi till med att skaffa reparatör och tillfälligt förvaringsställe för båten. Medlemskapet berättigar till motsvarande service även på åländska, svenska, norska och danska vatten.

Utöver detta får du medlemstidningen hem som utkommer fyra gånger per år.

Trossens årsavgifter

70 euro för nya medlemmar (innehåller föreningens medlemsavgift)

40 euro för gamla medlemmar (föreningens medlemsavgift faktureras separat)

Trossen-skyddet är båtspecifik och menad för fritidsbåtar

Bli medlem