Sjöräddningssällskapet - Ingå sjöräddare

Verksamheten

FSRS Ingå Sjöräddare rf är en frivillig förening underordnad Finlands Sjöräddningssällskap. Vi leds av Sjöräddningscentralen i Helsingfors i samarbete med Räddningstjänsten, Sjöbevakningen, Nödcentralen och Polisen. Till våra uppgifter hör sjuktransport, släckning av bränder, efterspaning, att rädda/hjälpa människor i skönöd, samt att vid behov hjälpa med t.ex. bogseringar. Som område har vi Ingå skärgård med gränserna Porkala i öst och ön Gästans i väst. Området utvidgas vid behov.

Pv Fagerö ägs av Finlands Sjöräddningssällskap, men driftskostnaderna (bränslen, oljor, utrustning, vinterförvaring mm.) täcks av FSRF Ingå Sjöräddare. Vi arbetar i tre grupper, i vilka ett tiotal personer. Varje grupp dejourerar en vecka åt gången. Dejourgrupperna byts måndagar klockan 18.00. Då vi dejourerar från land kommer alarmen till varje jourhavande besättningsman per telefon och textmeddelande. Medan vi dejourerar på havet kommer alarmen till jourhavande chef per GSM eller VIRVE. Hela besättningen arbetar frivilligt och det betalas ingen lön för arbetet.

Skolningen

Alla besättningsmän är skolade till sina uppgifter. Vi följer Sjöräddningssällskapets skolningssystem, vilket garanterar besättningens kunnande. Skolningarna arrangeras oftast som egna skolningstilfällen i Ingå, men vi går även på Sjöräddningssällskapets arrangerade skolningar. Utöver detta avänder vi oss av externa skolningstjänster.