Sjöräddningssällskapet - Ingå sjöräddare

Bli medlem

Som medlem stöder du Ingå Sjöräddares verksamhet. Dygnet runt dejour samt driftskostnaderna stiger till tiotusentals euro per år. Medlemsavgifter och donationer är de största enskilda inkomstkällorna. Som medlem får du tidningen Meripelastaja hem till dig fyra gånger om året.

Räddningsmanskapet är helt frivilligt och får ingen lön för sitt arbete.

Håll räddningsbåten i beredskap - Bli medlem!


Personmedlem 25 euro per år.

Som personmedlem stöder du vår verksamhet.
Du har också möjlighet att delta i verksamheten.

Välj

Trossen-säkerhet

Läs mera

Välj